Vakmanschap uitoefenen

Vakmanschap in een veranderende samenleving vraagt om flexibiliteit en verantwoordelijkheid om te leren en te communiceren. Reflectie en debat op basis van onze waarden moeten leiden tot het delen van betekenissen en benaderingswijzen. We laten medewerkers beseffen dat een andere aanpak nodig is, laten ze de vraag verkennen en in aanbod vertalen.
 
We laten medewerkers kennis en vaardigheden verwerven om nieuwe leermethodieken toe te passen. We helpen medewerkers adequaat te reageren op ontwikkelingen, zodat zij ICT mogelijkheden optimaal gebruiken en zich realiseren dat internet de leerwijze drastisch heeft veranderd.
 

‘Het leren’ organiseren

• Ons vakmanschap richt zich op al onze activiteiten: zowel in het werken met vrijwilligers (welzijn) als bij het organiseren van het leren (onderwijs). We kunnen leren extern en intern vakmanschap beter te benutten (met ICT). Wat doen we:
•  Meer ruimte creëren voor (gezamenlijke) programmaontwikkeling en uitwisseling van ideeën en uitwerkingen in vakgroepen/landschappen.
•  De kennisinfrastructuur zo inrichten dat een matrixorganisatie ontstaat voor Landstedebrede kennisdeling waarmee teams klantgericht kunnen werken.

 

Team en geheel

• Teams zijn en blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen,leerlingen, studenten en deelnemers. Een bredere interne aanpak kan echter nodig zijn om vragen van relaties passend te beantwoorden. Belangrijk is dat leidinggevenden en medewerkers zich verbinden met het succes van het geheel. Wat doen we:
•  Inrichten van teams naar (leer)loopbaan.
•  Stimuleren en inrichten van organisatievormen, waarbij verbinding met het succes van het geheel ontstaat.
 
 

Talentvol, flexibel en doelbewust

• Talentvol aanbod vraagt om ‘rijke’ medewerkers. Wat doen we:
• Opzetten van een talentvol/flexibel P&O-beleid (structuur/cultuur) dat rekening houdt met de veranderende samenleving.
• Variatie bieden in uitdagingen, opdrachten, taken en functies.

Heb je vragen over werken bij Landstede?
bel gratis 0800-0245666

Extra informatie