Middelbaar beroepsonderwijs

We bieden opleidingen op drie niveaus die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs zoals vmbo en havo, variërend van niveau 2 (ondersteunend) tot en met niveau 4 (leidinggevend).

Op onze locaties heerst een plezierige sfeer met ruimte voor veel persoonlijke aandacht.

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Studenten kunnen hun school combineren met beroepspraktijkvorming bij bedrijven en organisaties (BeroepsOpleidende Leerweg/BOL) of hun betaalde baan combineren met een dag school per week (BeroepsBegeleidende Leerweg/BBL). Gedurende alle leerjaren zijn de studenten bezig met de beroepspraktijk. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het werkveld of de vervolgopleiding.

Onze opleidingen op mbo-niveau zijn ondergebracht bij:

Landstede MBO

Bij Landstede MBO kunnen studenten rekenen op goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht. Maar andere zaken zijn voor ons minstens zo belangrijk, zoals vertrouwen in jezelf en in de coach. Pas als een student zeker is van zichzelf, kan hij zijn talenten ontwikkelen.

Landstede MBO bereidt de student voor op een toekomstig beroep of vervolgopleiding. We zijn ook een vertrouwde omgeving waar de student ontdekt wat zijn kwaliteiten zijn, waar die verder ontwikkeld kunnen worden en waar we ze helpen toekomstplannen waar te maken. Dat doen we door persoonlijk, waarde(n)vol, ondernemend en sportief te zijn.

Landstede MBO

Menso Alting Zwolle

Bij Menso Alting leren studenten wat ze nodig hebben om een gewaardeerd en gedreven professional te worden.  Menso Alting confronteert, stimuleert en motiveert studenten. Zo weten zij waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Zelfbewust, gericht op de ander. 

Menso Alting Zwolle verzorgt mbo-opleidingen in de sectoren Economie, Welzijn en Gezondheidszorg, heeft 850 studenten en ruim 60 docenten.

Menso Alting Zwolle

Centre for Sports & Education

Het Centre for Sports & Education (CSE) in Zwolle is een opleidingscentrum voor jonge (top)sporters met onderwijs op maat. Onderwijs en sport zijn hier volledig geïntegreerd. In deze opleiding beschikken studenten over een compleet aanbod van trainers, faciliteiten en begeleiding om uit te groeien tot een succesvolle topsporter.

Het CSE leunt op drie pijlers. Door een combinatie van goed onderwijs, sportspecifieke trainingen en sportondersteunende lessen over bijvoorbeeld voeding, kracht en mentale aspecten worden sporttalenten optimaal voorbereid op een toekomst als topsporter. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs worden er opleidingen aangeboden binnen de Landschappen Sport & Bewegen, Handel & Commercie en Office & Management.

Centre for Sports & Education