Middelbaar beroepsonderwijs

Met de scholen Landstede MBO en ROC Menso Alting heeft Landstede ruim 200 opleidingen op middelbaar beroepsniveau in huis in Harderwijk, Raalte en Zwolle.

Bij Landstede MBO leert de student in Landschappen. Dit zijn interessegebieden waarin studenten kennismaken met het toekomstige beroep en werkveld.
ROC Menso Alting is een gereformeerd mbo waar studenten worden opgeleid om een beroep uit te oefenen vanuit een christelijke levensvisie.

Niveaus

We bieden opleidingen op vier niveaus die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs zoals vmbo en havo, variërend van niveau 1 (ondersteunende functie) tot en met niveau 4 (zelfstandig werken en leidinggevende functies).

Persoonlijke aandacht

Op onze kleinschalige locaties heerst een plezierige sfeer met ruimte voor veel persoonlijke aandacht. We bieden op elke locatie leertrajecten op maat die aansluiten op ieders talenten, wensen en interesses. Hierbij wordt de student begeleid door een coach.

Leren in, aan en van de praktijk

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Studenten kunnen hun school combineren met beroepspraktijkvorming bij bedrijven en organisaties (BeroepsOpleidende Leerweg/BOL) of hun betaalde baan combineren met een dag school per week (BeroepsBegeleidende Leerweg/BBL).

Gedurende alle leerjaren zijn de studenten bezig met de beroepspraktijk. Zowel ROC Menso Alting als Landstede MBO werken hiervoor nauw samen met bedrijven, organisaties, instellingen en partners. Studenten ervaren de praktijk bij externe bedrijven of vanuit school in speciaal ingerichte praktijkruimtes en skillslabs, door gastcolleges en het werken aan projecten voor bedrijven. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het werkveld of de vervolgopleiding.

Verbinding

Door deel uit te maken van Landstede Groep zijn er legio mogelijkheden voor studenten om praktijkervaring op te doen en voor medewerkers om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Landstede MBO

Menso Alting