Voortgezet onderwijs

Landstede Groep biedt een breed aanbod van scholen en diensten voor voortgezet onderwijs in Dronten, Harderwijk, Kampen, Zwolle en omgeving.

Niveaus

Op onze vo-scholen kunnen leerlingen terecht voor alle verschillende niveaus binnen het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo (alle leerwegen en met lwoo), havo, atheneum en gymnasium.

Scholen met karakter

Wat de scholen verbindt is dat het onderwijsinstellingen zijn die allemaal op hun eigen manier een algemeen christelijke achtergrond hebben en waar ze als vanzelfsprekend op geloofs- en levensvragen ingaan. Het zijn scholen met karakter, die staan voor degelijk onderwijs. De leerlingen krijgen volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en worden zorgvuldig en met zorg op maat begeleid naar een diploma op hun eigen niveau. Dit betekent bijvoorbeeld dat leerlingen kunnen kiezen wanneer zij er aan toe zijn of dat ze bepaalde vakken op een hoger niveau kunnen volgen.

Eigen identiteit

Hoewel de scholen gezamenlijk deel uitmaken van Landstede Groep, hebben de scholen allemaal een eigen identiteit en persoonlijkheid, een eigen sfeer en eigen prioriteiten. De één legt de nadruk op cultuur of sport. Weer een ander is wereldschool of werkt met een bijzondere onderwijsmethode. Voor iedere leerling is er een school te vinden waar hij of zij zich thuis voelt.

Verbinding

Door gezamenlijk deel uit te maken van Landstede Groep kunnen we initiatieven ontplooien die anders buiten bereik blijven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van alle scholen in TalentStad. Door deze samenwerking realiseren we een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. Een ander voorbeeld is de onderwijskundige expertise die we kunnen bieden aan International School Eerde.

Kies de school die bij je past